Trening Medyczny i Trening Funkcjonalny

Treningi te dedykowane są osobom, które chcą bezpiecznie powrócić do pełnej formy sportowej po urazie czy operacji.

Polecamy je tym, którzy po wyjściu z gabinetu fizjoterapeutycznego (po zakończeniu rehabilitacji) potrzebują kontynuacji. Opierają się on na poprawie propriorecepcji, czyli czucia głębokiego. Głównym założeniem tej formy treningu jest zwiększenie motorycznej kontroli ciała poprzez ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe, a nie tylko wyizolowane partie.

Celem treningu jest :

  • przygotowanie organizmu do powrotu do czynności dnia codziennego (np. po kontuzji czy operacji),
  • przygotowanie organizmu do powrotu do uprawianej przed kontuzją aktywności sportowej,
  • zwiększenie efektywności treningu sportowego,
  • poprawa techniki potrzebnej do uprawiania ulubionej dyscypliny,
  • zmniejszenie przeciążeń, a co za tym idzie prawdopodobieństwa kontuzji.

Pierwszy krok to zdiagnozowanie i  likwidacja funkcjonalnej dysfunkcji narządu ruchu, najczęściej za pomocą testu FMS (ang. Functional Movement System). FMS jest to swoisty filtr pozwalający wychwycić informacje o naszych słabościach. Dzięki informacjom jakie dostarcza terapeucie, daje szerokie możliwości określania źródła problemów, metod, w jaki organizm je kompensuje oraz sposobu ich korekcji. Testowi FMS może poddać się każdy na każdym poziomie sprawności. Dzięki takiemu narzędziu poprawisz swój wynik, bo w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowały zaburzone funkcje. Poprawisz ekonomię ruchu i równowagę, co obniża zarówno ryzyko urazu.

Trening Funkcjonalny to forma treningu specjalistycznego. Prowadzony jest przez terapeutę lub wyszkolonego trenera, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu sportu, ale także rehabilitacji. Dzięki temu funkcjonalny trening medyczny jest treningiem skutecznym i całkowicie bezpiecznym.